Welkom bij scootmobielclub Best on Wheels

Best on Wheels is een scootmobielclub voor inwoners van Best en omgeving met een scootmobiel.

Waarom een scootmobielclub?De doelstelling van Best on Wheels is in haar statuten als volgt verwoord:

 1. De vereniging heeft ten doel het gebruik van de scootmobiel stimuleren, de gebruikers laten genieten van de mooie omgeving van Best en het gelegenheid geven contacten te leggen met andere mensen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. Zelf evenementen te organiseren met het gebruik van de scootmobiel
  2. Deel te nemen aan georganiseerde evenementen
  3. Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties in het belang van de doelstelling van de vereniging
  4. Alle andere wettige en geoorloofde, haar ten dienst staande middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Best on Wheels organiseert hiervoor:

 • Van april t/m oktober elke eerste dinsdag van de maand een scootmobieltocht in de omgeving van Best
 • In augustus een extra tocht in een andere omgeving. (aan deelname aan deze tocht zijn extra kosten verbonden)
 • In januari een gezellige contactmiddag (tevens jaarvergadering)

 

Privacyverklaring.

In verband met in werking treden van de wet AVG heeft Best on Wheels een privacyverklaring opgesteld. Klik hier voor de: privacy verklaring 21-1-2019

Dora van Hoof.

Ons oud lid Dora van Hoof is overleden, klik op de naam voor de kaart.

 

Corona virus update

In verband met het Corona virus zijn de tochten van april en mei afgelast. Wij hopen zo spoedig mogelijk weer te gaan rijden.

Financiële verrekening vindt plaats aan het einde van het seizoen.

Artikel in PVGE blad Actief

PVGE afdeling Best heeft in haar blad Actief een artikel gewijd aan Best on Wheels, we staan zelfs op de voorpagina: BoW in PVGE blad Actief

Bestuur Best on Wheels

Leden worden opgeroepen om aspirant bestuurslid te worden om het bestuur te komen versterken. Je kan ook eerst eens een bestuursvergadering bijwonen om te kijken of dit iets voor je is.

 

IMG_3262