Welkom bij scootmobielclub Best on Wheels

Best on Wheels is een scootmobielclub voor inwoners van Best en omgeving met een scootmobiel.

Waarom een scootmobielclub?De doelstelling van Best on Wheels is in haar statuten als volgt verwoord:

 1. De vereniging heeft ten doel het gebruik van de scootmobiel stimuleren, de gebruikers laten genieten van de mooie omgeving van Best en het gelegenheid geven contacten te leggen met andere mensen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. Zelf evenementen te organiseren met het gebruik van de scootmobiel
  2. Deel te nemen aan georganiseerde evenementen
  3. Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties in het belang van de doelstelling van de vereniging
  4. Alle andere wettige en geoorloofde, haar ten dienst staande middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Best on Wheels organiseert hiervoor:

 • Van april t/m oktober elke eerste dinsdag van de maand een scootmobieltocht in de omgeving van Best
 • In augustus een extra tocht in een andere omgeving. (aan deelname aan deze tocht zijn extra kosten verbonden)
 • In januari een gezellige contactmiddag (tevens jaarvergadering)

 

Privacyverklaring.

In verband met in werking treden van de wet AVG heeft Best on Wheels een privacyverklaring opgesteld. Klik hier voor de: privacy verklaring 21-1-2019

Artikel over Best on Wheels in De Uitstraling: artikel De Uitstraling mei 2019

Rabo Clubactie.

Best on Wheels doet mee aan de Rabo Clubactie en roept alle leden van Rabobank op om op Best on Wheels te stemmen.

 

Zorgbelang Brabant


Best on Wheels is Zorgbelang Brabant zeer dankbaar voor de verstrekte subsidie om deze interactieve website mogelijk te maken. Zorgbelang Brabant heeft de subsidie verstrekt omdat wij ons sterk maken voor eigen regie en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Best on Wheels is een vereniging van en door de leden. Wij nemen niet passief deel aan activiteiten en gezelligheid die anderen ons aanbieden. Nee, wij organiseren onze activiteiten zelf! We hebben gekozen voor een interactieve website waarop leden zelf afspraken kunnen maken voor een extra scootmobielrit, een gezellig uitstapje naar de stad of wat men maar leuk vindt.

Maar de site biedt ook mogelijkheid tot het delen van ervaringsverhalen. Ervaringsdeskundigheid kan andere mensen in een vergelijkbare situatie helpen. Bij ‘voor leden’ kunt u hulp vragen en ook hulp bieden. Dit deel van de website is alleen te bezoeken via een wachtwoord. U kunt zich hier dus uiten zonder dat uw verhaal meteen ‘op straat’ ligt.

Omzien naar elkaar maar ook in je eigen kracht staan zijn de sleutelwoorden van de huidige tijd. Onze nieuwe website wil daar een belangrijke bijdrage aan leveren!

Leden kunnen een inlogcode aanvragen voor het afgeschermde gedeelte.

IMG_3262